jestem Krzyś

I w przyszłości zamierzam zostać czarodziejem front-endu, a póki co potrafię też kilka innych rzeczy.

And I'm trying to master front-end wizardry in the future, but so far I am also quite nice at some other stuff.

Pozwól, że Ci pokażę

Let me show you

lato
summer

W rzeczy samej, nie minęło wiele czasu od kiedy zacząłem, ale więcej wiary!

Indeed, not much time has passed since I've started but have more faith in me!

Przewiń do projektów

Scroll to projects

Wojna Głośności

Loudness War

Strona internetowa, praca magisterska

Website, MSc thesis

 Więcej  About

Maxima

Strona internetowa, branding

Website, branding

 Więcej  About

Tao-Yin

Strona internetowa, branding

Website, branding

 Więcej  About

jestemKrzys

Strona internetowa, branding

Website, branding

 Więcej  About

Choć tygodnie pracy i wanna kawy za mną, sił i motywacji nadal pod dostatkiem.

Though weeks of work and bath of coffee behind me, no extra motivation needed!

To dopiero początek

It's just the beginning

W umyśle nowicjusza jest wiele możliwości; w umyśle eksperta zaledwie kilka.
In the beginner's mind there are many possibilities; in the expert's mind there are few.
–Shunryu Suzuki

Pełen zapału do pracy, nie jestem jednym z tych, którzy zamierzają cały dzień przeleżeć.

With all my eagerness to work, I'm definitely not the one who wants to lie idle all day long.

Więcej o mnie tutaj

More about me